Wat betekent de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders voor jou als zzp’er?

Nog even en dan geldt voor zorgaanbieders een nieuwe wet, de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Wat betekent dit nu voor jou als zzp’er in de zorg?  

Wanneer gaat de nieuwe wet in? 

De Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben ermee ingestemd dat de Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022 in werking treedt. Aanvankelijk was dit op 1 juli 2021, maar het is met een half jaar vooruitgeschoven omdat het invoeren en voorbereiden hiervan meer tijd heeft gekost dan op voorhand gedacht. Dat schrijft minister Tamara van Ark voor Medische Zorg in een Kamerbrief. 

Wat is het doel van de nieuwe wetgeving? 

Met de Wtza wil de overheid bereiken dat de kwaliteit van de zorg toeneemt. Door de invoering hiervan kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beter beeld krijgen van de zorgaanbieders die er in Nederland zijn. Deze organisatie ziet hier ook op toe. De onderliggende gedachte is om met deze nieuwe regels bewustwording te creëren, bij bestaande en startende zorgaanbieders. Zo weten zij waaraan ze dienen te voldoen nog voordat ze zijn gestart als zorgprofessional.  

Hoe ziet de Wtza er eigenlijk uit? 

De Wtza vervangt de Wet Toelating zorginstellingen (Wtzi). Hierin zijn de eisen vastgelegd die horen bij zorgaanbieders die werken op grond van de Wet Langdurige Zorg of Verzekeringswet. Zij willen voor vergoeding in aanmerking komen. Daaraan zijn dus eisen gesteld die zich vooral richten op ‘goed bestuur’. 

De Wtza is dus de vervanger. Het gaat om een aanmeldformulier waarin je tien stappen doorloopt en zeven vragen beantwoordt. Het kan gaan over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Jeugdwet of over wat voor zorg jij aanbiedt. Dit kost ongeveer tien minuten. Het is niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan.  

Hier vind je een handige checklist die jou op weg helpt richting jouw aanmelding. Door een kwaliteitscheck te doen, weet jij of je op de goede weg bent en waar zo nodig jouw verbeterpunten liggen.  

Geldt deze wet ook voor zzp’ers in de zorg? 

Zeker. Het gaat om zzp’ers in de zorg die zorg verlenen volgens de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Ook zorgprofessionals die alternatieve zorg verlenen of vallen onder de Jeugdwet dienen zich te melden. Het gaat hierbij niet om ondersteuning onder WMO 2015. Dit gaat ook op voor aanbieders van Persoonsgebonden budget (PGB). 

Er is ook sprake van een vergunningsplicht of de eis van een interne toezichthouder. Geldt dit ook voor zzp’ers? 

Nee, voor zzp’ers in de zorg en PGB-aanbieders geldt dit niet.  Meer vragen en antwoorden over jouw verplichtingen vind je hier.

Kan ik mij nu al aanmelden als zzp’er? 

Vanaf 1 januari 2022 kun jij zien of jij als bestaande zzp’er of PGB-aanbieder al in het Landelijk register zorgaanbieders staat. Sta jij hier al in, dan hoef je niet aan de meldplicht van de Wtza te voldoen. Ben jij onvindbaar, dan dien jij je tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 te melden.  

Is de meldplicht anders voor startende zzp’ers?  

Als jij nog geen zorg hebt verleend als zzp’er, dan wil de inspectie dat jij je eerst meldt voordat je aan het werk gaat. Ga jij toch aan de slag voordat jij bekend bent bij de inspectie, dan kan deze een boete opleggen van maximaal 21.750 euro.  

Zorg er dus voor dat je goed bent voorbereid als de nieuwe wet wordt ingevoerd. Het is in het belang van de cliënten en patiënten. Nog meer informatie is te vinden in onderstaande infographic van de overheid en op de websites toetreding zorgaanbieders en melden nieuwe zorgaanbieders

Over de auteur:

Wout Fassbender
Wout gaat altijd op zoek naar het persoonlijke verhaal. Door middel van interviews en podcasts informeert hij jou omtrent het laatste nieuws over ondernemerschap in de zorg.

Deel dit artikel:

Schrijf je in de
voor de nieuwsbrief

Ook interessant voor jou

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil jij op de hoogte blijven?

Ontvang nieuwe artikelen direct per e-mail.

Artikelen

Bijscholing

Community

Partners

Over ons